Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու հուշարձանի բացահայտումը Վատիկանում

Վատիկանում, կաթոլիկական աշխարհի հուշավոր կեդրոնում, տեղի ունեցավ հատուկ եւ սիմվոլական արարողություն, որը հավերժապես մեծացրեց եւ բարձրացրեց կաթոլիկական եկեղեցուն եւ հայկական քրիստոնեական։ Մեծածախ շինարարությունների մեջ եւ բազմաթիվ հավաքված հավատարիմների եւ բարձրահասակ եկեղեցական պաշտոնականների միջև կատարվեց Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու հուշարձանի բացահայտումը։ Այս բարձրագույն պաշտոնականը եւ թեոլոգը, որը ծնվել է Հայաստանում, դարերով լինել է բազմաթիվների համար խորհրդանիշ։ Այսօր կաթոլիկական եկեղեցին որոշել է նվաճել նրան հավաստի "Ուսումնականի" ականավեճ կոչումը, նշանակելով նրա ուսումնասիրության ընդհանուրական բնույթը եւ խորը խոհանությունը։ Հուշարձանի բացահայտման արարողությունը վստահում էր նրա ներկայացուցման արժեքը քրիստոնեական մտքի զարգացման մեջ, իսկ նաև էկումենիկական ոգին, որը կրել է այդպիսի համագործակցությունը տարբեր եկեղեցական

  • 4 Հավանումներ
  • 06 մեկնաբանել

Հայաստանի Հանրապետության հարյուրամյակը

2018 թ. հունվարի 14-ին, Անտելիասի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի տաճարում կազմակերպված առիթաների ժամանակ տեղի ունեցավ կարևոր այժմանակական։ Ցիլիսիայի Մեծ Տան Պատրիարխատունի բոլոր եկեղեցուները անցան կատողիկոս Արամ Առաջինի ուղարկած համալիրվածքին։ Այդ նամակում նա հղմանում էր Հայաստանի Առաջին Հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակին։ Այդ միջոցով նա չմիայն պատմության ուշադրության բարձրացումն էր, այլեւ համայնքի միաբառականության ու համատեղ առաջադրանքների առաջանալության։ Այդ իրադարձությունը կազմակերպվեց ոչ միայն պատմության հիշատակի համար, այլեւ մարդկանց միաբառականության ու համատեղ առաջադրանքների համար։

Գործադրության Նշանակումները Բարդ Ժամանակներում

Առաջադրվածությունը անկախության մարտին պահպանողությունը միայն Կաթողիկոս Արամ I համար չի լինել։ Նա ուշադրություն է դրել այդ դժվար ժամանակին տեղի ունեցող կարևոր գործադրության և դեպքերին։ Նա նշել է ...

  • 4 Հավանումներ
  • 01 մեկնաբանել

Մխիթարյան միության երեքհարյուրամյակը

Հոկտեմբերի 23-ից 25-ը Վենետիկում, Սուրբ Լազարի Կղզում, տեղի ունեցավ հատուկ եւ պատմական միջոցառում, որը հիշատակեց Մխիթարյանների Միության 300-ամյակը։ Այդ միջոցառումը կազմակերպվել էր մի շարք կարևոր հաստատություններով, ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության Արտաքին Ծառայություն, Հայկականության և Սոցիալական Գիտությունների Բագառականների Բազմագիտական Ակադեմիա, իսկ նաև Երևանի Պետական Համալսարան։ Դա չերթունել միայն այդ նշանակալի տարեդարձական միջոցառմանը, բայց նաև հնարավորություն էր միավորվելու հանդեսությունների և գիտաժողովի հետ։ Գիտաժողովը համալրված էր Հայկական ժառանգության և մշակույթի տարբեր ասպեկտներով, կապված Միությանի պատմությանը և աշխարհին համար ազդեցությանը։ Մասնակիցները ունեցան նաև հնարավորություն ծանոթանալ տարբեր ցուցադրությունների, ներկայացումների և մասնակցել զրույցներին՝ Միությանի ապագայի և աշխարհագալխավորության հարցերի մասին։ Այդ միջոցառումը լինեց հատուկ պահ՝ համախմբավորում մասնագետների, գիտնականների և Հայաստանի պատմությանը հետաքրքիրների։

  • 4 Հավանումներ
  • 01 մեկնաբանել

Զատիկը Հայաստանում

Պատմությունները դիտելիս, շատերը մեզ համար կալենդարական շրջանակներում հարուստացված են։ Գիտակցված, անփոփոխ ամսաթվեր, որոնք հիշում ենք։ Բայց Զատկին Հայաստանում տարբերվում է այս հիմքից, մեր տոնական համակարգում մի փոքր հուշամագիա և գաղտնիություն մտցնելու։ Ի՞սկ ի՞նչպես է այս կրոնական ժամադրությունը չունի հաստատված տեղ կալենդարում։

Առաջին հերթին, լուսանկարի փուլերը որոշում են այն, որոնք դարերից դիտվում ու գնահատվում էին մարդկանց կողմից, բեմադրում բնության և տիեզերքի ռիթմերը։ Այս աստղագիտական փոփոխականները համարվում են, որ Զատկը կարող է մեզ զարմանացնել տարբեր ժամանակներում, որոնք տեղ գտնվում են մարտի 22-ին և ապրիլի 25-ի միջև։ Որոշող գործոնը է լուսանկարի գարնանային լի հաջորդող առաջին կիրակին։

Հայաստանում այս ավանդույթը մշակվում է մեծ խնամքով և հարգանքով։ Համարվելով որպես մարդուն տիեզերական կարգի հետ կապող կամուրջ՝ Զատիկը խորը մտորումների և երախտագիտության առիթ է: Այս տարի ապրիլի 8-ին ողջ Հայաստանը թաթախված է ուրախ տոնախմբության մթնոլորտում, որը հնչում է ի պատիվ Հարություն առածի շարականներով։

  • 4 Հավանումներ
  • 01 մեկնաբանել